IDEA

SOLTES jest częścią Grupy Spółek, do której należą: Polskie Doradztwo Finansowe, Polskie Doradztwo Finansowe Serwis, Spółka Szkoleniowa Heksagon, Spółka Szkoleniowa Persolog. Dysponujemy wieloma narzędziami, dzięki którym jesteśmy w stanie obsługiwać Klientów w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Współpraca z naszymi partnerami owocuje naturalną bazą kontaktów, stron sprzedających / kupujących oraz najemców / wynajmujących dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować nieruchomości, które trudno jest znaleźć na ogólnie dostępnym rynku. 

Współpraca z Polskim Doradztwem Finansowym daje nam dostęp do atrakcyjnych form finansowania nieruchomości. Mając w swojej grupie Brokera ubezpieczeniowego (Polskie Doradztwo Finansowe Serwis) posiadamy dostęp do najlepszych rozwiązań zabezpieczających ryzyko związane z kupnem czy inwestycjami na rynku nieruchomości. Współpraca ze spółką Heksagon przy organizacji szkoleń z zakresu rynku nieruchomości daje nam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z potencjalnymi inwestorami. 

Grupa Polskie Doradztwo FinansoweCentrala w Katowicach:

tel.: +48 32 251 24 26  |   email: biuro@soltes.pl

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice


SOLTES Sp. z o.o.  |  NIP: 634 278 33 79 | REGON: 241938165 | Kapitał zakładowy 50 000,00 zł | wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385147